RI-ed.U

PENAJAAN BIASISWA PELAJARAN ILMU PENGAJIAN ISLAM

RI-ed.U merupakan satu inisiatif JaRIah pihak Dar Al Qari Resources (DAQR) dirangka khusus membantu para pelajar cemerlang yang kurang berkemampuan terutamanya dari keluarga asnaf fakir dan miskin mengikuti dan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Kelulusan dana sebanyak RM300,000.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ratus Ribu Sahaja) dari pemegang Amanah bagi menaja kos pembelajaran pelajar-pelajar cemerlang yang terpilih dalam bentuk biasiswa mengikuti cabang ilmu Pengajian Islam dibeberapa Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). 

Penajaan dalam bentuk biasiswa yang merangkumi yuran pengajian, bantuan sara diri, buku serta lain-lain keperluan yang berkaitan. RI-ed.U hanya menumpukan tajaan dalam bidang ilmu Pengajian Islam seperti pengajian ilmu Al Quran dan hadith, syariah, usuluddin, falak, muamalat dan lain-lain.

Program ini juga merupakan satu usaha DAQR membelanjakan harta-harta yang telah diJaRIahkan ke jalan yang benar-benar memberi pulangan dan manfaat besar kepada penerima dan penderma. Penerima biasiswa ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran dengan mengikuti program:

 1. Ijazah Sarjana Muda
 2. Ijazah Sarjana (Master)
 3. Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

Matlamat Program

 • Melahirkan para alim ulama yang ahli dalam bidang ilmu Pengajian Islam sebagai penyambung tugasan para nabi dan rasul. “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi”. (HR Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizi dan Ibn Majah)
 • Mewujudkan satu hubungan Kerjasama secara profesional diantara pihak DAQR dengan universiti tempatan mahupun luar negara.
 • Meletakkan ilmu Pengajian Islam terutamanya pengajian Ulumil Quran dan Hadis diperingkat yang tertinggi setaraf dengan kemuliaanya.
 • Melahirkan siswazah dari golongan generasi baru yang akan terus memartabatkan ilmu Pengajian Islam khususnya dalam bidang pengajian Al-Quran.

14hb Mac 2023 – Sekitar Majlis Penyerahan Biasiswa Mock Cheque kepada 15 pelajar dibawah tajaan DAQR / YRI

PENAJAAN GERAN PENYELIDIKAN BERSAMA 5 INSTITUSI – IPTA

Majlis bersama Universiti Teknologi MARA – UiTM

9hb Oktober 2023 / 23 Rabiulawal 1445H (Isnin) termeterai perjanjian MOU antara DAQR dan Universiti Teknologi Mara (UiTM ACIS) yang bertempat di Dewan Mutammar 1, Masjid UiTM Shah Alam

dan Majlis Watiqah Perlantikan Prof Adjung oleh YBhg Dato’ Hj Rizalman bin Ibrahim. 

Penajaan geran penyelidikan berkaitan cabang ilmu Pengajian Islam ini melibatkan pertukaran maklumat yang berkaitan dengan perkembangan pengajaran pembangunan pelajar dan institusi penyelidikan serta mempromosikan maklumat dan aktiviti pihak lain dalam skop Memorandum Persefahaman di laman web masing-masing (ini tertakluk kepada kelulusan bertulis terlebih dahulu bagi pengunaan mana-mana logo atau tanda dagangan).

Bidang Kerjasama MOU untuk geran penyelidikan antara DAQR dan 5 IPTA terpilih:

 1. Perkongsian maklumat dan akademik
 2. Aktiviti penyelidikan 
 3. Biasiswa untuk pelajar pasca siswazah
 4. Program kerjasama lain dan apa-apa bidang lain yang boleh dipersetujui bersama.

5 Institusi – IPTA yang terpilih bagi penajaan Geran Penyelidikan adalah seperti berikut:

 1. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Universiti Malaya (UM)
 3. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 4. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 5. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

9hb Oktober 2023 / 23 Rabiulawal 1445H (Isnin) – Majlis Watikah Perlantikan Prof Adjung oleh YBhg Dato’ Hj Rizalman Bin Hj Ibrahim dan Signing MOU Geran Penyelidikan di UiTM ACIS Shah Alam.

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAR AL QARI RESOURCES DAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) NILAI

11hb Oktober 2023 / 25 Rabiulawal 1445H (Rabu) termeterai perjanjian MOU kerjasama antara DAQR dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang bertempat di Executive Lounge, Aras 5, Canselori USIM. 

Turut sama hadir di Majlis Menandatangani Memorandum persefahaman ini adalah YBhg. Prof. Dato’ TS. Dr. Sharifudin Md Shaarani Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia bersama-sama dengan YBhg Dato’ Hj Rizalman Bin Hj Ibrahim selaku Pengasas dan Pemegang Amanah Yayasan RI / Dar Al Qari Resources.

LAWATAN KE MAKMAL AL QURAN DI PUSAT PENYELIDIKAN IBNU UMMI MAKTUM (UMMI) DI ARAS 5 FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH – USIM

APLIKASI QURAN ISYARAT MESRA KOMUNITI OKU PEKAK PERTAMA DUNIA

USIM melalui Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum (UMMI) mengambil inisiatif meneroka kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Quran melalui inovasi inklusif ini semenjak tahun 2017. Ia bertujuan memenuhi tuntutan Fardu Kifayah dalam memberi ruang dan peluang komuniti Pekak mengenal, menghafaz, membaca dan menjelaskan isi kandungan Quran berasaskan potensi dan kelainan upaya belajar mereka.

Pembangunan Aplikasi Quran Isyarat pertama seumpamanya ini merupakan hadiah buat komuniti OKU Pekak yang terdiri daripada bahagian Tilawah (Bacaan berbantukan Isyarat Kod Tangan Quran dan Transliterasi Makhraj) dan Terjemahan (Terjemahan mesra OKU Pekak dan video terjemahan berbantukan Juru Bahasa Isyarat Malaysia). Aplikasi Quran Isyarat boleh diakses secara percuma melalui platform Android dan iOS dengan menaip ‘Quran Isyarat’. 

Pada 19 April 2022, aplikasi ini telah mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Records (MBR) sebagai satu-satunya aplikasi Quran mesra komuniti OKU Pekak. Pembangunan Aplikasi ini turut mendapat kelulusan penggunaan isyarat Kod Tangan Quran oleh Lembaga Pengawalan, Pelesenan dan Pencetakan al-Quran (LPPPQ), Kementerian Dalam Negeri dan kelulusan Panel Pakar Syariah (PPS) di Bahagian Penyelidikan, JAKIM. Turut menyokong usaha ini adalah NGO OKU iaitu, Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan (NESDA) dan Yayasan Pendidikan al-Quran bagi Anak Istimewa (Yayasan FAQEH).

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAR AL QARI RESOURCES DAN UNIVERSITI MALAYA

18hb Oktober 2023 / 3 Rabiulakhir 1445 termeterai perjanjian MOU kerjasama antara DAQR dan Universiti Malaya (UM) yang bertempat di Auditorium Mohd Asri Muda (AMAM), Universiti Malaya.

Turut sama hadir di Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman ini adalah YBhg. Prof. Dr Sabri Musa, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) Universiti Malaya dan YBhg Dato’ Hj Rizalman Bin Hj Ibrahim selaku Pengasas dan Pemegang Amanah Yayasan RI / Dar Al Qari Resources.

Selain Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman, pada hari yang sama juga terdapat dua majlis yang dianjurkan oleh pihak Universiti Malaya adalah:

1) Sesi Temu Mesra Pelajar-pelajar baru bersama YBhg, Dato’ Hj Rizalman bin Ibrahim (Perkongsian Ilmu serta Pengalaman dan sesi Q&A bersama Pelajar). 2) Persidangan dan Perbincangan Meja Bulat Geran Penyelidikan Bersama 5 IPTA & Pelajar-pelajar Tajaan Biasiswa Program RI-ed.U yang di adakan di Balai Ilmu Mahmood Zuhdi (BIMZ) Universiti MalayaMajlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MOU), Sesi Temu Mesra bersama Pelajar-pelajar Baru dan Persidangan Meja Bulat bersama 5 IPTA.

MAJLIS PERASMIAN MAKMAL AL-QURAN DAN MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) ANTARA DAR AL QARI RESOURCES DAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM).

12hb Disember 2023 / Jamadilawal 1445 Majlis Perasmian Menaiktaraf Makmal Al Quran telah diadakan di Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi (UKM).

Perasmian Makmal Al Quran ini telah dirasmikan oleh Pengasas dan Pemegang Amanah Dar Al Qari Resources / Yayasan RI iaitu YBhg. Dato’ Hj Rizalman Bin Hj Ibrahim yang telah disaksikan oleh YBhg. Professor Dato’ Wan Kamal Mujani Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM.

Dar Al Qari Resources telah memperuntukkan sejumlah RM210,000.00 bagi menaiktaraf Makmal tersebut kepada sebuah ruang pembelajaran yang lebih kondusif yang bakal dimanfaatkan oleh kira-kira 400 pelajar fakulti tersebut bagi aktiviti hafazan dan pembelajaran hadis.

Selain itu, satu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) turut berlangsung di antara Dar Al Qari Resources dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).  Mewakili Dar Al Qari Resources YBhg. Dato’ Hj Rizalman Bin Hj Ibrahim selaku Pengasas dan Pemegang Amanah dan Prof. Dato’ Dr Wan Kamal Mujani Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi mewakili pihak UKM.

Melalui kerjasama ini, Dar Al Qari Resources juga telah bersetuju memberikan penajaan geran penyelidikan bernilai RM100,000.00 kepada penyelidik-penyelidik Pusat Kajian Al Quran dan Al Sunnah, Fakulti Pengajian Islam bagi menjalankan penyelidikan berimpak tinggi kepada Masyarakat Islam.

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAR AL QARI RESOURCES DAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)

20hb Disember 2023 / 7 Jamadilakhir 1445H.

Termeterai satu perjanjian MOU kerjasama antara Dar Al Qari Resources (DAQR) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) bertempat di Ibu pejabat Rizalman Ibrahim Group of Companies. 

Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman ini dihadiri oleh YBhg. Prof. Dato’. Dr. Fadzli Bin Adam Naib Cancelor, UniSZA, YBhg. Prof. Ts Dr. Shukor Abd Razak Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Invoasi), UniSZA dan YBhg. Dato’ Hj Rizalman bin Hj Ibrahim selaku Pengasas dan Pemegang Amanah Yayasan RI / Dar Al Qari Resources.

PROGRAM AKAN DATANG

Yayasan RI memartabatkan Islam melalui pendidikan Al-Quran di setiap sudut kehidupan anda.

MusafiRi 4.0

Penajaan program umrah buat kali ke 4 yang diadakan selepas kejayaan penganjuran MusafiRI 1.0 bersama saudara-saudara muallaf pada September 2022 dan MusafiRI 2.0 bersama kakitangan Rizalman Ibrahim Group of Companies pada Disember 2022

INFO LANJUT ►
RIlief 4.0

Projek tahunan RIlief 4.0 kali ini mensasarkan golongan sasaran yang baharu iaitu Golongan Kelainan Upaya. Golongan ini adalah individu yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mereka ini mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat

INFO LANJUT ►
MusafiRi 4.0

Penajaan program umrah buat kali ke 4 yang diadakan selepas kejayaan penganjuran MusafiRI 1.0 bersama saudara-saudara muallaf pada September 2022 dan MusafiRI 2.0 bersama kakitangan Rizalman Ibrahim Group of Companies pada Disember 2022

INFO LANJUT ►
RIlief 4.0

Projek tahunan RIlief 4.0 kali ini mensasarkan golongan sasaran yang baharu iaitu Golongan Kelainan Upaya. Golongan ini adalah individu yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mereka ini mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat

INFO LANJUT ►

MARI BERINFAQ

Yayasan RI mengalu-alukan anda untuk terus berhubung dengan kami dan menyuarakan pendapat, cadangan dan penambahbaikan bagi menambah keberkesanan inisiatif kami.

MusafiRi 4.0

Penajaan program umrah buat kali ke 4 yang diadakan selepas kejayaan penganjuran MusafiRI 1.0 bersama saudara-saudara muallaf pada September 2022 dan MusafiRI 2.0 bersama kakitangan Rizalman Ibrahim Group of Companies pada Disember 2022

INFO LANJUT ►

RIlief 4.0

Projek tahunan RIlief 4.0 kali ini mensasarkan golongan sasaran yang baharu iaitu Golongan Kelainan Upaya. Golongan ini adalah individu yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mereka ini mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat

INFO LANJUT ►

MARI BERINFAQ

MARI BERINFAQ

Yayasan RI mengalu-alukan jaRIah anda untuk terus menyokong dan mendokong pelbagai inisiatif dan usaha konsisten kami mencapai matlamat utama Yayasan RI. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada semua yang berinfaq.